POLITYKA PRYWATNOŚCI

Go to our website and get new no deposit bonus slots. Hurry up to go and start winning.


I. Postanowienia Ogólne


Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez ALLTO SPORT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r nr 390 , o numerze NIP: 782-21-16-844 , oraz sposób ich przetwarzania.


II. Dane osobowe


Wypróbuj zupełnie nowy lek yk11 sarm. To jest tego warte! „ALLTO SPORT sp. z o.o.” dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis „http://tunturifitness.pl/” ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i kontakt z serwisem. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę użytkowników informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez serwis plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w zgłoszeniu serwisowym, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.


III. Rodzaje i cel wykorzystania danych


Jawne Dane Osobowe


Dane osobowe podane w serwisie „tunturifitness.pl” przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. „tunturifitness.pl” nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.


Subskrypcja bezpłatnych newsletterów


Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do „tunturifitness.pl” wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.


Niezapowiedziane Wiadomości


„tunturifitness.pl” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości „tunturifitness.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych „tunturifitness.pl”.


Inne formularze


Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie w serwisie „tunturifitness.pl” i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez „tunturifitness.pl” nie podlegają „Polityce Prywatności”.


IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych


„tunturifitness.pl” zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres „biuro@alltosport.pl”
„tunturifitness.pl” stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.


V. Zmiany Polityki Prywatności


„tunturifitness.pl” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu „tunturifitness.pl” obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, „tunturifitness.pl” będzie informować na stronach serwisu.


VI. Dodatkowe informacje


W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, „tunturifitness.pl” prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu „biuro@alltosport.pl”


strzałka do góry